Da har jeg lagt inn billedmateriell både under ARBEIDER- akvareller- tegninger-  og under FOTO- farge og svart/ hvitt. Dette monokrome arbeidet kan du se under FOTO-