Å arrangere symposier har vært interesant og givende å mange plan. Kunstnermøter mellom mange land og kulturer, ulike uttrykk innen akvarellmediet har satt eget arbeid i fokus. Nye arbeidsmetoder og innfallsvinkler.

Det har vært arbeidet i skogen, i vannet og på jorden. Vi fikk god pressedekning og tusen takk til NRK innlandet for reportasjer.