Jeg arbeider i ulike materialer og teknikker. I mitt arbeid har jeg vært opptatt av papir som bunnmateriale.

I fotografiet arbeider jeg med den direkte fotograferingen, jeg bearbeider ikke fotografiene i etterkant.